Starelazne.cz

Webové stránky – rozpočet 15 000 Kč

Hudební klub Staré Lázně prošel kompletní rekonstrukcí a proto se majitelé rozhodli i pro modernizaci webových stránek.
Požadavky byli především hezký fungující web, který se zaměřuje především na zobrazení prostor a jednoduché užívání.